Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Marijan M. Klemenčič

Ključna beseda200320042005200620072008200920102011
Slovenija1 117710663
geografske diplome2 116610753
diplomska dela1 116610753
regionalna geografija1 11569763
družbena geografija  1852711
podeželje  1434332
regionalni razvoj  15141  
geografija naselij   2131  
agrarna geografija   21  22
kmetijstvo   21  21
Dolenjska    12 11
ekonomska geografija   4 1   
demogeografija   121  1
Haloze   1  12 
turistična geografija   121   
Koprsko Primorje    111 1
politična geografija   2   1 
narodne manjšine    1 11 
krasoslovje   1 11  
mesta    111  
zgodovina   1  2  
varstvo okolja  1   11 
Koroška     1 2 
raba tal   1   2 
Selovec       12
obmejne regije   1   1 
zavarovana območja      11 
Brkini       11
samotne kmetije     1 1 
gospodarski razvoj   2     
fizična geografija   1  1  
Avstrija      11 
geografska metodologija    1  1 
magistrska dela    1  1 
Suha krajina   1  1  
geografska teorija   2