Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Marijan M. Klemenčič

Ključna beseda2005200620072008200920102011
Slovenija117710663
geografske diplome116610753
diplomska dela116610753
regionalna geografija11569763
družbena geografija1852711
podeželje1434332
regionalni razvoj15141  
geografija naselij 2131  
agrarna geografija 21  22
kmetijstvo 21  21
Dolenjska  12 11
ekonomska geografija 4 1   
demogeografija 121  1
Haloze 1  12 
turistična geografija 121   
Koprsko Primorje  111 1
raba tal 1   2 
politična geografija 2   1 
Koroška   1 2 
krasoslovje 1 11  
narodne manjšine  1 11 
varstvo okolja1   11 
mesta  111  
zgodovina 1  2  
Selovec     12
Suha krajina 1  1  
zavarovana območja    11 
obmejne regije 1   1 
gospodarski razvoj 2     
Avstrija    11 
geografska metodologija  1  1 
samotne kmetije   1 1 
Brkini     11
fizična geografija 1  1  
geografska teorija 2     
magistrska dela  1  1