Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Gabi Čačinovič Vogrinčič

Ključna beseda200420052006200720082009201020112012
družina    21843
socialno delo    22243
socialno delo z družino    1 522
otroci1     332
rejništvo    2 13 
socialno delo s starimi     22  
staranje     31  
rejniška družina       2 
individualne projektne skupine       2 
matična družina       2 
konflikti     1  1
delovni odnos      1 1
skupine za samopomoč      11 
starši      11 
starost     11  
študija primera    1 1  
institucionalno varstvo     2   
domovi za stare     2   
stari ljudje     11  
demenca     11  
zakonodaja      2  
centri za socialno delo       11
oblike pomoči      11 
svetovanje     11  
nasilje      1 1
okrevanje        2
učne težave     1  1
ženske        2
psihosocialna pomoč       11