Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Milan Bizjak

Ključna beseda2017201820192020
magnetne lastnosti 111
temperature faznih transformacij1 1 
trdota11  
plastomagneti 1 1
difuzija1  1