Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Stanislav Trdan

Ključna beseda2017201820192020202120222023
varstvo rastlin23   11
poljski poskus1 311 1
biotično varstvo rastlin113  1 
pridelek  311 1
učinkovitost221    
laboratorijski poskus121  1 
škodljivci1111  1
diatomejska zemlja11   11
strune1  12  
lesni pepel1    11
marmorirana smrdljivka  1  11
bolezni   11 1
koloradski hrošč1 1   1
insekticidi1 1   1
bionomija  1 1 1
čebulna muha   11 1
Thrips tabaci   11 1
tobakov resar   11 1
čebula   11 1
Delia antiqua   11 1
koruzni žužek12     
črna listna pegavost krompirja1 1 1  
krompir1 1 1  
odpornost2      
Neoseiulus californicus  1  1 
repičar2      
koruza  1  1 
Meligethes aeneus2      
Slovenija 1   1 
škoda  11   
škodljive žuželke  1 1  
koruzni hrošč  1  1 
Sus scrofa  11   
divji prašič  11   
rižev žužek 1   1 
piretroidi11     
sintetični insekticidi11     
rizobakterije  1 1  
Halyomorpha halys  1  1 
Sitophilus zeamais11     
Sitophilus oryzae 1   1 
sezonska dinamika  1 1  
insekticidno delovanje11     
Allium cepa   11  
Alternaria solani  1 1  
entomopatogene ogorčice 1   1 
zatiranje1 1    
Rhizoflo Premium  2    
padavine    1 1
koristni organizmi  2    
krompirjeva plesen1 1    
rastlinski prahovi      2
temperatura    1 1
jelenjad   1 1 
Cervus elaphus   1 1 
škropljenje   1  1
listne uši1 1