Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Jerca Kramberger Škerl

Ključna beseda20172018201920202021202220232024
mednarodno zasebno pravo211   1 
pravdni postopek1   1 11
brezplačna pravna pomoč 1 11   
priznanje in izvršitev  1 1 1 
nepravdni postopek 1  1 1 
civilno procesno pravo1   1 1 
vročanje 11    1
kolizijska pravila  1 1 1 
pravna sredstva1 1     
mednarodna pristojnost  1 1   
financiranje pravde 1 1    
analiza sodne prakse    1 1 
sodna praksa 2      
arbitraža  11    
arbitražni postopek  11    
Uredba Bruselj IIa1  1    
stroški postopka 1  1   
mediacija1 1     
Uredba Bruselj II bis  11