Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Jerca Kramberger Škerl

Ključna beseda20172018201920202021
mednarodno zasebno pravo211  
brezplačna pravna pomoč 1 11
civilno procesno pravo1   1
mediacija1 1  
arbitraža  11 
kolizijska pravila  1 1
sodna praksa 2   
arbitražni postopek  11 
financiranje pravde 1 1 
Uredba Bruselj IIa1  1 
Uredba Bruselj II bis  11 
pravdni postopek1   1
vročanje 11  
nepravdni postopek 1  1
pravna sredstva1 1  
stroški postopka 1  1