Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Robert Veberič

Ključna beseda2017201820192020
sadjarstvo312 
A. deliciosa11  
A. arguta11  
aktinidija11  
kivi11  
Actinidia11  
kakovost plodov  11
sadne rastline1 1 
pridelek11