Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Borut Bohanec

Ključna beseda2017201820192020
žlahtnjenje rastlin3 1 
kmetijske rastline2  1
zelje1 11
protoplasti  11
gensko spremenjeni organizmi1 1 
biotehnološke metode1 1 
Cannabis sativa2   
biotehnološki postopki11  
genomsko preurejanje   2
CRISPR/Cas9   2