Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Marija Klopčič

Ključna beseda201720182019
govedo1076
krave molznice346
hlevi512
Slovenija32 
krave32 
mlada živina311
mlečnost112
molznice31 
rekonstrukcija111
govedoreja21 
zdravje111
sistemi reje 2 
dobro počutje11 
vzreja2  
mlečne pasme2  
rejski cilji11 
prireja mleka11 
selekcija11 
senzorji1 1
dobro počutje živali 11
plodnost  2
dolgoživost1 1
uhlevitev1 1