Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Eva D. Bahovec

Ključna beseda2015201620172018
diplomska dela 31 
literatura in psihoanaliza11 1
diplomsko delo1 11