Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Štefan Ivanko

Ključna beseda2017201820192020
zaposleni3311
stres41  
zadovoljstvo zaposlenih13 1
delovno okolje3   
motivacija2  1
organizacija1 2 
izobraževanje 2  
usposabljanje 2  
javna uprava2   
motivacijski dejavniki2   
organizacijska klima11  
zadovoljstvo11  
stres na delovnem mestu11  
javni uslužbenci2   
osebnostni razvoj 2  
razvoj 2  
etika2   
motivacijske teorije1  1
stresne situacije1 1 
kakovost življenja1 1 
vodenje  2 
policija2