Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Miha Brejc

Ključna beseda20172018
javna uprava23
javni uslužbenec22
mobilnost11
oblike mobilnosti11
motivacija11
ravnanje s človeškimi viri11
fleksibilnost 2
stres11