Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Tatjana Rakar

Ključna beseda20152016201720182019202020212022
Magistrske naloge 53     
Diplomska dela 32     
Slovenija 13     
Družinska politika 12     
Delo in družina 12     
Predšolska vzgoja 2      
Socialna politika 11     
starševsko varstvo  1  1  
Enakost spolov 11     
Socialno podjetništvo  2     
podporno okolje  1   1 
Otroci 2