Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Mojca Narat

Ključna beseda2017201820192020202120222023
monoklonska protitelesa1  1212
imunoterapija 3 2  2
imunologija 11211 
cepiva 1111 2
rak 1 2  3
CHO 11112 
biotehnologija 2   21
protitelesa 1 21 1
imunski sistem 1 12 1
optimizacija11 11  
sesalske celice 1 2 1 
krioprotektanti 1 1 1 
celične banke 1 1 1 
ELISA1  11  
monoklonsko protitelo   111 
možgani 11    
SARS-CoV-2    11 
biološka zdravila   11  
bakteriofagi1     1
tumor   1  1
citokini   11  
imunoglobulini   1 1 
fuzija   1  1
celične linije  1  1 
rakaste celice 1  1  
zdravljenje1  1   
tumorsko mikrookolje 1    1
limfociti T 1 1   
DMSO 1 1   
zamrzovanje 1 1   
nanodelci    1 1