Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Klemen Podobnik

Ključna beseda2017201820192020
pravo intelektualne lastnine1 2 
avtorska pravica 21 
patent11  
263. člen ZGD-1 11 
imetnik patenta11  
pravilo poslovne presoje 11 
spregled pravne osebnosti11  
poslovodstvo 11 
zasebnopravno uveljavljanje konkurence1  1
odškodninska odgovornost poslovodstva 11 
patentno varstvo11  
evropski patent11  
unitarni patent1  1
družba z omejeno odgovornostjo 2  
Evropska patentna konvencija  11