Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Ana Vlahek

Ključna beseda201620172018201920202021
insolvenčno pravo  3   
varstvo potrošnikov1  11 
Evropska unija 12   
odškodninska tožba 11 1 
Sodišče EU  2   
prisilna poravnava  2   
Lizbonska pogodba 11   
pristop EU k EKČP 11   
načelo sorazmernosti11    
postopek preventivnega prestrukturiranja  2   
prestrukturiranje  2   
poenostavljena prisilna poravnava  2   
kolektivna tožba    2 
insolventnost  2   
stečajni postopek  1  1