Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Gorazd Kovačič

Ključna beseda201520162017201820192020
diplomska dela 61   
neoliberalizem 21  2
sindikati 1  1 
postfordizem1    1
blagovni fetišizem1    1
diskurz 2    
socialna politika 2    
Slovenija 11