Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Maša Filipovič Hrast

Ključna beseda201220132014201520162017201820192020202120222023
Diplomska dela    531     
Slovenija    221   1 
Magistrske naloge    32      
Staranje prebivalstva    21    1 
dolgotrajna oskrba      1   11
mladi     1   2  
ranljive skupine    1 1   1 
država blaginje      1 1   
deinstitucionalizacija    1     1 
Družbena izključenost    11      
aktivno staranje   1      1 
Gospodarska kriza (2008)    11      
socialna izključenost 1      1   
stari ljudje          11
Starostniki    2