Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Maša Filipovič Hrast

Ključna beseda2012201320142015201620172018201920202021
Diplomska dela    531   
Slovenija    221   
Magistrske naloge    32    
Staranje prebivalstva    21    
socialna izključenost 1      1 
država blaginje      1 1 
ranljive skupine    1 1   
Družbena izključenost    11    
Starostniki    2     
Gospodarska kriza (2008)    11    
mladi     1   1