Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Maša Filipovič Hrast

Ključna beseda20122013201420152016201720182019202020212022
Diplomska dela    531    
Slovenija    221   1
Magistrske naloge    32     
Staranje prebivalstva    21    1
mladi     1   2 
ranljive skupine    1 1   1
aktivno staranje   1      1
deinstitucionalizacija    1     1
država blaginje      1 1  
Gospodarska kriza (2008)    11     
socialna izključenost 1      1  
Družbena izključenost    11     
dolgotrajna oskrba      1   1
Starostniki    2