Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Jožica Peterka Novak

Ključna beseda20162017201820192020
zdravstvena nega12122
psihiatrija1122 
duševno zdravje  2 1
diplomska dela 1  2
zdravstvena nega na področju psihiatrije  2  
dejavniki tveganja 11  
zdravljenje 11  
medicinske sestre    2
vloga medicinske sestre 2