Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Vasilka Sancin

Ključna beseda20162017201820192020
mednarodno investicijsko pravo 214 
mednarodna investicijska arbitraža 122 
kibernetski prostor111  
odgovornost zaščititi1 11 
mednarodno pravo oboroženih spopadov   3 
kršitev človekovih pravic 11  
odgovornost držav 1 1 
naravne nesreče1 1  
nedržavni akterji   2 
načelo ozemeljske suverenosti11   
soglasje države 11  
nemednarodni oboroženi spopadi   2 
humanitarna pomoč1 1  
investicijska arbitraža   2 
človekove pravice 11