Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Branko Matjaž Jurič

Ključna beseda201620172018
mikrostoritve324
oblak2  
odkrivanje storitev 11
Kubernetes11 
Ethereum 11
skalabilnost2  
REST1 1
Java Platform  2