Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Srečo Dragoš

Ključna beseda2007200820092010201120122013
socialno delo12323 1
socialne mreže  422  
zaposlovanje  1231 
zakonodaja  131  
stigma  1112 
družina  12 11
brezposelnost  1112 
migracije   22 1
diskriminacija  11 11
skupnostno socialno delo  21 1 
mladi  31   
islam  111  
krepitev moči  2   1
predsodki  1 2  
socialno delo z mladimi  21   
religija 1  11 
socialni kapital  11 1 
pripravništvo  111  
psihično nasilje  11   
asertivnost  1   1
neoliberalizem  1 1  
medosebni odnosi   1  1
študentsko delo 1  1  
skupine za samopomoč  1 1  
duševno zdravje    11 
duševna stiska    11 
mediji  1  1 
komunikacija   2   
zasvojenost 1  1  
zdravljenje 1  1  
motivacija 1   1 
študenti socialnega dela  11   
univerzalni temeljni dohodek    11 
mladostniki  1  1 
učitelji  1  1 
socialna opora  1  1 
študentske pobude   11  
alkoholizem 1  1  
študenti   11  
motnje vedenja  11   
skupnost   1  1
socialno delo s starimi  1 1  
osnovna šola   2   
vrstniki     11
javno mnenje  1   1
izobraževanje   11  
integracija  1   1
istospolno usmerjeni     11
homoseksualnost     11
trening asertivnosti  2    
odnosi s starši   1  1
Romi  11   
mladina1    1 
nasilje   1  1
stari ljudje  1 1  
otroci  11