Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Ivan Ribnikar

Ključna beseda200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015
Slovenija41219785313     1
EU 71149242   1  1
banke110114343 1  1 1 
bančništvo 98435611  1 1 
tveganje 68534 2   1 1 
monetarna politika 3934152      1
centralne banke 21032332       
finance 753242    1   
bančni sistemi 8711231       
mednarodne primerjave 734213 1  1   
bančno poslovanje 452323    1 1 
krediti138  32        
zavarovalstvo  4223 31      
investicije22431 111      
likvidnost12812          
analiza 2321 3 1    1 
modeli 422 211      1
finančne institucije12124  11  1   
zakonodaja1 412112       
case study 14 16         
obrestna mera 35 12 1       
EMU  112222      1
finančni trg 231111    1   
denar123111     1   
trg kapitala23111   1      
finančni sistemi132 1   2      
kapital 2221 1 1      
vzajemni skladi11221 11       
razvoj 321 11 1      
ekonomska politika 1 14 11       
investicijski skladi11121  11      
kontrola 23 1  1   1   
pokojninski skladi 41111         
ZDA 1113 1 1      
fiskalna politika  42  11       
zavarovalni zavodi 14 21         
denarni trg 2221 1        
management 131 11        
valuta  4 1 11       
zavarovanje 112 1 1   1   
ekonomika prehoda113     1  1   
premoženje1141           
devizni tečaji 211111        
trg  311        1 
rezerve112 1 1        
evro  3 11 1       
finančni instrumenti 123           
zgodovina   1 221       
Banka Slovenije  411          
vrednostni papirji 21  21        
spremembe 12 2  1       
struktura 1212          
privatizacija 23 1          
poslovanje podjetja12  1 1        
denarni sistemi 12 1 1        
poslovne banke 13  1         
tipi 121 1         
mednarodne finance1 3   1        
donos 122           
lastništvo 221           
standardi 12   1 1      
sredstva 12     1  1   
obveznice 211 1         
trendi 111   2       
regulacija 1   11 1  1   
inflacija  2  12        
ECB  3 1 1        
podjetje 21   1        
strategija   21  1       
predpisi 4             
obveznosti  21    1      
finančni posredniki  1 3          
problematika 4             
delnice1 11    1      
upravljanje  1   2 1      
portfolio  1  11 1      
devize1  1  1        
meritve 1  11         
varnost  21           
hranilnice 2  1          
refinanciranje 12            
direktive ES 12            
Poljska  3            
Republika Češka  3            
metode   12          
neposredne tuje investicije 11 1          
uspešnost poslovanja 1  1 1        
obvladovanje tveganj   11 1        
cena 11   1        
članstvo  11 1         
javne finance 1  11         
plačilni promet  2   1        
financiranje 2    1        
pozavarovanje   1 1 1       
Italija 11        1   
statistika 1      1     1
stabilnost sistemov      11     1 
dejavnost 3             
terjatve  11   1       
cilj  11  1        
naravne nesreče     1 2       
primeri 2             
ocene  1  1         
kreditna sposobnost 1   1         
Rusija 1   1         
Hrvatska    1      1   
transakcije  1        1   
finančni tokovi 2             
bilanca stanja 1   1         
zadolženost 2             
dolgovi     2         
posredniki       11      
Velika Britanija      1 1      
bilance 1 1           
Nemčija 1      1      
jamstvo 1         1   
raziskave 1 1           
ekonomska rast    1         1
notranja kontrola  1 1          
družbeni računi        1     1
primerjave 11            
pravni vidik   2           
ekonomski razvoj    1         1
distribucija 1  1          
proračuni    2          
integracija 11            
investicijska politika 1 1           
ekonometrija  11           
prevzemi podjetij  11           
denarna politika 1  1          
blagajniški zapisi  1 1          
devizno poslovanje 1  1          
deželno tveganje  1 1          
skladi2              
postsocialistične dežele  1  1         
storitve   2           
zlato1 1            
reforme 2             
kreditno zavarovanje  1   1        
plačilna bilanca1     1        
naloga 2             
Avstrija     11        
denarni tokovi    1   1      
usklajevanje  2            
plačilni instrumenti  1   1        
efektivnost  2            
Madžarska  2            
sodelovanje   1  1        
klasifikacija  1   1        
odškodnina1      1       
delniške družbe      1 1      
vrednost 1   1         
bruto domači proizvod      11       
indeksacija 1   1         
pokojninsko zavarovanje 2             
organizacija  1   1        
konkurenca1    1         
mednarodne ekonomske integracije  1  1         
trgovanje1 1