Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Robert Kaše

Ključna beseda2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
analiza1 54878862 612 5512
raziskave1 416897731722 4323
kadri1 1447352213 1 32  
uporaba človeških zmogljivosti  13 3423214 1 32  
podjetje1 3353243  2     1 
delovno mesto111 322 13   1  113
case study 1  344 2  2    1 1
delovna uspešnost  2 1223 1 3    2 2
Slovenija  212 412  3   1 1 
plače   232 3 1 3    1  
management1 121 2132 2       
motiviranje  1 22131  211     
kariera1 21113 21 1      1
vodenje1     3332   1     
znanje   121  2  31  11  
komuniciranje1  311213          
delo1    1   1 3   1113
zaposlovanje1 1 121  3  11  1  
nagrajevanje    111331 1    1  
medosebni odnosi 1  211122       11
uspešnost poslovanja  2 11212  2   1   
trg delovne sile  11321  2  1      
organizacija1 1121     2   1  1
poslovanje podjetja  3 11  3  1   1   
informacijska tehnologija1 12221            
analysis           1151 1  
nagrade   22  1 1 3       
manager1 11  1 12 1       
zadovoljstvo    1   12 1    1 2
socialne mreže     3111      1   
sposobnosti   11  11  2    1  
razvoj  11  2 11      1  
delodajalci   1   1 1 1 1 1 1 
research           115     
blagovne znamke   1  12   1 1   1 
modeli    1 11 2     1   
kultura podjetja     1  3  1     1 
družina  1 11   1 1      1
planiranje1 21     1         
človeški kapital        11 2   1   
primeri1      1 1     11  
delovna razmerja  1  11  1        1
strategija  12 1 1           
Internet1   2 1            
satisfaction        11  1 1    
delovni čas  2  1         1   
usklajevanje  1 1    1        1
izobraževanje   2 1 1           
efektivnost 11  2             
zakonodaja       11  1      1
osebnost    1 1        1  1
mednarodne primerjave  1 1 1     1      
vrednotenje   11    1  1      
kadrovska dejavnost    2      1    1  
stres 1   12            
teamsko delo      1 1       1  
industrijsko podjetje    1   1      1   
socialni kapital      1 1       1  
okolje       1       11  
motivation        1    11    
zunanje izvajanje dejavnosti    1 11           
obvladovanje znanja       11  1       
employment         2    1    
spremembe  1      1      1  
labour market         2    1    
odločanje   1  1 1          
tipi        2    1     
job         1  11     
delo na daljavo           1     11
international business         1   2     
image   1   1         1 
personnel             2  1  
poslovni proces  21               
trženje   1  1      1     
uspeh     11        1   
enterprises        1    1  1  
pogajanje  11  1            
informatika    11             
teorija       1   1       
corporate culture        1   1      
elektronsko poslovanje1   1              
študenti      1     1      
mednarodno sodelovanje           11      
konkurenčnost    1       1      
starost      1      1     
sistemi       1 1         
ustvarjalnost        2          
odsotnost z dela   1  1            
turizem      1 1          
fleksibilnost  1   1            
ocene1       1          
multinacionalne družbe     1  1          
produktivnost      11           
reševanje problemov     1 1           
medkulturno delovanje     1  1          
podjetništvo      11           
računovodstvo    1    1         
delovni pogoji     1   1         
delovno okolje 1   1             
delavci         1 1       
organizacijska psihologija         1 1       
trgovinsko podjetje    11             
vrednote   1       1       
adjustment         1 1       
poslovno komuniciranje    1 1            
partnerstvo  1      1         
lojalnost        11         
sestanki    1 1            
kadrovska politika     1     1       
leadership        1    1     
trg dela             1  1  
pristojnost            1  1   
Slovenia             2     
identiteta podjetja    1            1 
projekti      1        1   
mentorstvo    1          1   
career             1  1  
entrepreneurship             1  1  
Macedonia             11    
migrations             11    
choice             1  1  
university education           1 1     
labour efficiency            1 1    
psihologija           1   1   
students           1 1     
vodenje projektov      1        1   
epidemija                1 1
izbira   1              1
human resource management             2     
konflikti     1 1           
virtualna organizacija     1           1 
Google   2