Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Luka Gale

Ključna beseda20152016201720182019202020212022
sedimentologija211 11  
trias11  111 
karnij11111   
Zunanji Dinaridi 1  12 1
Slovenski bazen11 1 1  
mikrofacies    21 1
taksonomija   1111 
greben 1  1  1
korale11     1
amoniti    12  
spodnja kreda 1 11   
amfiklinske plasti 11  1  
paleontologija21      
Južne Alpe   2 1  
spodnja jura 1    11
stratigrafija1    1  
Blejski bazen   1   1
Jadranska karbonatna platforma 2      
ladinij    11  
anizij     2  
Julijske Alpe     1 1
paleoekologija  1 1   
pokljuški apnenci   1   1
Crngrob 1   1  
Karavanke    11  
Kamniško-Savinjske Alpe 1   1  
Tolminski pokrov 1 1    
konodonti   1 1  
foraminifere1    1  
fosil  11    
sedimentološki profil     1 1
foraminifera 1     1
diageneza11      
morfometrija  1   1