Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Luka Gale

Ključna beseda201520162017201820192020202120222023
trias11  111 1
Zunanji Dinaridi 1  12 11
sedimentologija211 11   
karnij11111    
taksonomija   1111 1
mikrofacies    21 1 
korale11     11
Slovenski bazen11 1 1   
greben 1  1  1 
amfiklinske plasti 11  1   
paleontologija21       
amoniti    12   
Južne Alpe   2 1   
spodnja kreda 1 11    
spodnja jura 1    11 
ladinij    11  1
Tolminski pokrov 1 1     
anizij     2   
morfometrija  1   1  
fosil  11     
foraminifera 1     1 
foraminifere1    1   
stratigrafija1    1   
Kamniško-Savinjske Alpe 1   1   
konodonti   1 1   
Karavanke    11   
Jadranska karbonatna platforma 2       
sedimentološki profil     1 1 
Crngrob 1   1   
mikroproblematika 1      1
Julijske Alpe     1 1 
Blejski bazen   1   1 
paleoekologija  1 1    
spužve1       1
pokljuški apnenci   1   1 
grebeni1       1
diageneza11