Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Natan Osterman

Ključna beseda201520162017201820192020
koloidi 1 2  
mikrofluidika11 1  
fotolitografija1 11  
termoforeza11 1  
mikrostrukturiranje  11  
Brownovo gibanje 1  1