Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Vanesa Matajc

Ključna beseda2012201320142015201620172018201920202021202220232024
diplomsko delo   111710      
slovenska književnost  13522 1112 
ameriška književnost  1 312 1 11 
literatura in družba   1412 2    
magistrska dela     27      
avtobiografska literatura1 1  31  1 1 
bolonjske diplome1322         
angleška književnost    212 1  1 
postmodernizem 1  2111     
modernizem  111 3      
nezanesljivi pripovedovalec    2 3  1   
naratologija    1 2 2  1 
bolonjski magisterij   41        
literatura in zgodovina  1  111 1   
mladinska književnost    2  2  1  
medbesedilnost 1 1 1 1   1 
nacionalna identiteta    21   1   
ženske    121      
znanstvena fantastika      3   1  
postkolonializem   1 11  1   
francoska književnost1  1  1 1    
pripovedna tehnika    1 2  1   
češka književnost   2 11      
srbska književnost 1    1  2   
Ruth Ozeki        11 1 
pripovedovalec    1    1 1 
filmske priredbe    11     1 
eksistencializem      111    
roman    1  1   1 
feminizem    1   1 1  
ekokritika      1  11  
otroška književnost   11       1
pripoved    1    2   
metafikcija    11     1 
literatura in feminizem     12      
travma         21  
literarni žanri 2  1        
primerjalne študije 1  11       
vojna v Jugoslaviji    111      
literatura in film    21       
kratka zgodba     1 1   1 
hrvaška književnost    111      
ljubezen   1     1   
sodobni ameriški roman        11   
postdramsko gledališče 1    1      
ženski liki    1 1      
mimesis   1   1     
avtobiografija1      1     
španska književnost    1    1   
distopični roman    1  1     
samomor       1  1  
francoska poezija     1    1  
literarni vplivi   1      1  
bošnjaška književnost    1 1      
ruska književnost      1  1   
kanadska književnost     11      
spomin         2   
pričevanjska literatura      1  1   
20. st.   1 1       
homoseksualnost      11     
slikanice   11        
angleška poezija      1 1    
nemška književnost    11       
neoavantgarda      1 1    
Vladimir   1 1       
feministična literarna veda    11       
poezija   1  1      
avstrijska književnost      1 1    
ideologija    1  1     
dokumentarnost     1   1   
detektivski roman    1  1     
literarni liki    1 1      
diplomska dela    2        
kriminalni roman    1  1     
antiutopija    1 1      
zgodovinski roman       1 1   
performans      1  1   
družbeni spol         11  
avtorska pravljica          1 1
fašizem  1        1 
literarni motivi     1      1
elektronski mediji   2         
spolna identiteta          11 
digitalna literatura   2         
digitalna doba   2         
lezbištvo    1      1 
sodobni roman         1 1