Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Vanesa Matajc

Ključna beseda20122013201420152016201720182019202020212022
diplomsko delo   111710    
slovenska književnost  13522 111
literatura in družba   1412 2  
magistrska dela     27    
ameriška književnost  1 312 1 1
bolonjske diplome1322       
avtobiografska literatura1 1  31  1 
angleška književnost    212 1  
nezanesljivi pripovedovalec    2 3  1 
postmodernizem 1  2111   
modernizem  111 3    
bolonjski magisterij   41      
mladinska književnost    2  2  1
naratologija    1 2 2  
literatura in zgodovina  1  111 1 
francoska književnost1  1  1 1  
češka književnost   2 11    
znanstvena fantastika      3   1
ženske    121    
postkolonializem   1 11  1 
srbska književnost 1    1  2 
nacionalna identiteta    21   1 
medbesedilnost 1 1 1 1   
pripovedna tehnika    1 2  1 
literatura in feminizem     12    
ekokritika      1  11
pripoved    1    2 
hrvaška književnost    111    
vojna v Jugoslaviji    111    
eksistencializem      111  
primerjalne študije 1  11     
feminizem    1   1 1
literarni žanri 2  1      
literatura in film    21     
travma         21
avstrijska književnost      1 1  
digitalna doba   2       
pričevanjska literatura      1  1 
pripovedovalec    1    1 
sodobni ameriški roman        11 
Ruth Ozeki        11 
ljubezen   1     1 
digitalna literatura   2       
ruska književnost      1  1 
dokumentarnost     1   1 
angleška poezija      1 1  
zgodovinski roman       1 1 
elektronski mediji   2       
performans      1  1 
roman    1  1   
metafikcija    11     
filmske priredbe    11     
poezija   1  1    
antiutopija    1 1    
diplomska dela    2      
20. st.   1 1     
feministična literarna veda    11     
otroška književnost   11      
nemška književnost    11     
Vladimir   1 1     
slikanice   11      
ženski liki    1 1    
postdramsko gledališče 1    1    
mimesis   1   1   
detektivski roman    1  1   
ideologija    1  1   
kratka zgodba     1 1   
homoseksualnost      11   
kriminalni roman    1  1   
avtobiografija1      1   
bošnjaška književnost    1 1    
kanadska književnost     11    
literarni liki    1 1    
španska književnost    1    1 
neoavantgarda      1 1  
distopični roman    1  1   
spomin         2 
francoska poezija     1    1
samomor       1  1
literarni vplivi   1      1
družbeni spol         11