Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Hotimir Tivadar

Ključna beseda201520162017201820192020202120222023
slovenščina 23 2 362
fonetika 22 1   2
pravorečje  1 4  1 
hitrost govora    1122 
premor    1112 
knjižni jezik    11 2 
Praat     1111
govor    11 11
besedilna fonetika 1  12   
poudarek    1  2 
govorjeni jezik 11 1    
nacionalni radio    1  11
intonacija    2   1
bolonjski magisteriji111      
analiza        3
bolonjske diplome  2      
slovenski knjižni jezik    1   1
besedilnofonetični parametri       11
komercialni radio       2 
govornotehnično znanje    1  1 
spontani govor 1  1    
stavčna intonacija       2 
javni govor 1     1 
politični govor     1 1 
barva glasu    11   
radijski govor    1 1  
komercialne radijske postaje    1   1
premori    1   1
gledališče    1   1