Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Hotimir Tivadar

Ključna beseda2015201620172018201920202021
slovenščina 23   3
fonetika 22 1  
pravorečje  1 3  
hitrost govora    112
govorjeni jezik 11 1  
bolonjski magisteriji111    
besedilna fonetika 1   2 
premor    111
govor    11 
barva glasu    11 
intonacija    2  
radijski govor    1 1
bolonjske diplome  2    
knjižni jezik    11 
spontani govor 1  1  
Praat     11