Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Nejc Mekiš

Ključna beseda20172018201920202021202220232024
radiološka tehnologija   69381
magistrska dela   37151
diplomska dela   3323 
DAP  2 3 1 
efektivna doza  2 3 1 
radiološki inženirji   1 211
debelina dojke  12 1  
kakovost slike    2 2 
mamografija  121   
povprečna žlezna doza  12    
ledvena hrbtenica    3   
kompresijska sila  12    
svinčena zaščita   2 1  
ionizirajoče sevanje    1 2 
CNR    1 1 
SNR    1 1 
DORA    11  
zaščitna sredstva   1  1 
vstopna kožna doza  1 1   
ekspozicijski pogoji  1 1   
diagnostične referenčne ravni    1 1 
kakovost rentgenskih slik  1 1   
izpostavljenost ploda      2 
rentgensko slikanje 1   1  
dozna obremenitev    2   
osebna varovalna oprema     11