Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Andrej Šmuc

Ključna beseda201520162017201820192020
sedimentologija3     
geomorfologija 11   
Emona (Ljubljana) 2    
mineralogija11    
GIS1   1 
kvartar2     
usmerjenost klastov11    
provenienca 2    
holocen1    1
kamnite mozaične kocke 2    
jezerski sedimenti 1   1
mikrofacies11