Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Aleš Nagode

Ključna beseda2015201620172018201920202021
trdota3313  2
toplotna obdelava52   11
mikrostrukturna analiza  11214
mikrostruktura14 2 1 
mehanske lastnosti1 11131
diplomska dela4      
staranje  22   
oksidacija 111   
dilatometrija 111   
sol-gel  1 2  
sferoidizacijsko žarjenje11 1   
razogljičenje 111   
žarjenje 2 1   
poboljšanje1  1  1
avstenitizacija 2    1
jeklo 17-4 PH   1  1
kontinuirni premenski diagram (CCT)  1 1  
PROTAC 600    11 
popuščanje2      
prevleka Al2O3  1 1  
CCT diagram 1 1   
popuščni diagram     11
lezenje1    1 
mikrolegiranje    11 
izločevalno utrjevanje   1  1
SEM 1 1   
kaljenje 2     
normalizacija 2     
korozija 11    
kompozit 1 1   
metalografska analiza2