Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Marko Radovan

Ključna beseda2011201220132014201520162017201820192020202120222023
andragogika15241825     
pedagoška metodologija13241826     
diplomska dela152529       
izobraževanje 11  6 11    
magistrska dela      26     
neformalno izobraževanje 1 111 2     
starejši odrasli  1    2  11 
usposabljanje   1 2 1     
motivacija 1  11 1     
vseživljenjsko učenje 1 2  1      
učenje  1  3       
e-izobraževanje 2 1         
odrasli   1 11      
digitalne kompetence        11  1
IKT  11      1  
študenti     111     
disleksija 1    1  1   
informacijska tehnologija     2    1  
starši  1       1  
skupnostno izobraževanje    1   1    
tuji jeziki      11     
slovenščina     11      
študija primera  1 1        
andragoška didaktika 1 1         
Univerza za tretje življenjsko obdobje 11          
e-gradiva 2           
vrtci   1 1       
Univerza v Ljubljani   1 1       
učne strategije 1    1      
eAsistent     1    1  
zaposleni     2       
izobraževanje v podjetjih   1 1       
specifične učne težave 1    1      
ljudske univerze       2     
učne težave      1   1  
informacijsko-komunikacijska tehnologija         1  1
sodelovanje          2  
Ljudska univerza Radovljica       1   1 
sprejemanje tehnologije   1      1  
priložnostno učenje 1        1  
izobraževanje na daljavo           11
digitalna pismenost         11