Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Franc Majdič

Ključna beseda20172018201920202021202220232024
hidravlika347138531
meritve 13414  
vodna hidravlika1 13121 
konstruiranje    332 
notranje puščanje  1322  
hidravlični sistemi1 12121 
razvoj 1123   
voda2  2  3 
zasnova 1 32   
preizkuševališče1  1121 
hidravlični valji  3  12 
hidravlične sestavine1  112  
tlak   3 11 
črpalke1 12 1  
pretok1 21 1  
hidravlični motor1  2 2  
prototip 1 31   
obraba   211  
čistoča   1 21 
avtomatizacija  1 2 1 
tesnjenje2  2    
izkoristek1 11  1 
puščanje  1111  
trenje1    12 
merilniki pomika   1  2 
hidravlična shema  111   
hidravlični valj   1  2 
krmiljenje 11   1 
hidravlično olje    111 
spremenljiva iztisnina  111   
konstrukcija11 1    
hidravlični akumulator    2   
proporcionalni potni ventili1 1     
hidravlične kapljevine   1 1  
6-prostostnih stopenj   1 1  
numerične simulacije 11     
gozdarstvo    2   
vzdrževanje    11  
segrevanje olja  1 1   
hidravlični motorji   11   
testno mesto  1  1  
Stewartova ploščad   1 1  
oljna hidravlika    1 1 
hidravlični bloki   11   
padec tlaka11      
varnostni ventili   11   
standardi1    1  
vgradnja   1  1 
aksialne batne črpalke   11   
šobe   11   
magnetno hlajenje 11     
trajnostni testi1    1  
žerjavi1 1     
proporcionalni ventil    11  
okvare  1 1   
iztisnina  1  1  
simulacije  1 1   
numerični preračuni1    1  
simulatorji   1 1  
trajnostni preizkus    1 1 
programiranje  1   1 
hidravlični sistem1  1    
hidravlično preizkuševališče     11 
hidravlična batna tesnila     11 
filtracija   2    
hidravlična kapljevina     11 
analiza1  1    
pnevmatika  1   1 
hidravlične črpalke1  1    
volumetrični izkoristek  11    
testiranje1     1 
tlačne izgube  11    
protipovratni ventil   2    
trdnostne analize1  1    
izpiranje     11 
merilni sistemi  1   1 
lamelni motor 1 1    
prototipi  11