Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Špela Humljan Urh

Ključna beseda2010201120122013
otroci s posebnimi potrebami 111
rasna diskriminacija1 1 
integracija 1 1
inkluzija 1 1
duševno zdravje2   
Romi1 1 
invalidnost2   
izkušnje staršev  11
uporabniška perspektiva1  1
socialno delo  11
cerebralna paraliza  11