Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Andrej Sušjan

Ključna beseda2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
ekonomska rast13313 421211 24      1
ekonomski razvoj223 2 421221 25      1
Slovenija11813132 122112       
ekonomske teorije14222 42123 2       1 
analiza  2 2221 113131 1  1  
politična ekonomija 4211 3 112 2       1 
zgodovina 21 4 2 11 1112     1 
ekonomisti 3 21 3 112 2       1 
trendi  1121 2 1 1 13     1 
inflacija 23 2 11 2 1          
brezposelnost123   21 2 1          
EU  2 1  1  11 11    1  
regionalni razvoj  2   11     12       
razvoj   12       2 1     1 
okolje  1  11   11  2       
makroekonomija 12   1      11      1
trg delovne sile1 4  1       1        
podjetništvo  2   11   1  1       
kmetijstvo1 1  111   1          
monetarna politika1 1 2 11              
regije  3   11      1       
primeri     1 1 1 1 1        
investicije  1   1   12          
varstvo okolja  1 1  1 1 1          
struktura  1 1    11     1     
klasična politična ekonomija 112    1             
case study 1  2    11           
neoklasiki  12  1  1            
konkurenčnost   1  2  1 1          
ekonomska politika 12       1   1       
konkurenca  1   1     2         
modeli  1    1 11           
spremembe11  1    1            
podjetje1   11    1           
kapital    1     11  1       
kapitalizem11      11            
zunanja trgovina  21   1              
post-keynesianizem 111     1            
neposredne tuje investicije 1   1     1  1       
ekonomika prehoda  1      1 2          
reforme1   1   1    1        
plače11   1       1        
mednarodne ekonomske integracije  2           1    1  
dohodek  1      11  1        
mednarodne primerjave 12   1               
ekonomski vidik  2      1 1          
denar 11 1 1               
tehnologija    1 1   1     1     
financiranje  1       11 1        
institucije          1   1      1
raziskave           1 1       1
zaposlenost  1 11                
zaposlovanje1 2                   
programi1 1      1            
obnovljivi viri energije       1 1 1          
človeški kapital  1   1   1           
pospeševanje1          1  1       
trg 1    1  1            
demografija  1          11       
potrošnja  1    1    1         
renta 1      1 1           
ekonomska razvitost  1       1  1        
industrija      1    1  1       
uravnotežen razvoj       1  11          
bruto domači proizvod         111          
javni dolg    1    1 1          
ekonomija blaginje         21           
kontrola            2         
sredstva         1   1        
institucionalizem          1 1         
projekti         1   1        
Bolgarija  1      1            
subvencije1          1          
sončna energija          11          
energetika          11          
produkcija   11                 
izvoz 1 1                  
izobraževanje1         1           
industrijsko podjetje       1  1           
Republika Češka  1        1          
ekologija       1   1          
strukturni skladi  1          1        
ekonomski sistemi1        1            
valuta    2                 
socialni vidik  1  1                
zadruge 1         1          
bančništvo  1        1          
deregulacija     1     1          
Rusija  1        1          
revščina         1  1         
mednarodno sodelovanje          1   1       
korupcija              2       
Azija 1            1       
poslovanje podjetja  1    1              
neenakost            11        
socializem 1   1                
Nemčija    1   1             
mezde 1      1             
infrastruktura       2              
uspešnost poslovanja  1    1              
panoge dejavnosti   1 1                
cikli1     1               
zakonodaja     1 1              
članstvo              1    1  
kritika  1   1               
research              1   1   
recesija 1     1              
ekonomska zgodovina           1    1     
planiranje    11                
produktivnost      11              
proračuni  1           1       
gospodarska gibanja      1      1        
spol1 1                   
vizija   1          1       
izobrazba1 1                   
stroški          1   1       
regulacija 1            1       
regionalna politika  1           1       
privatizacija           1  1       
starost1 1                   
strategija 1            1