Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Mojca Kerec Kos

Ključna beseda20122013201420152016201720182019
hitosan22      
ramiprilat 21     
midazolam 1  2   
ramipril 11   1 
farmakokinetika11    1 
kronično srčno popuščanje 1    1 
starostniki     2  
interakcije zdravil  1   1 
populacijska farmakokinetika  1   1 
interakcije med zdravili    11  
analiza vzorcev11      
validacija 2      
joheksol11      
neželeni učinki    11  
interindividualna variabilnost  1   1 
sečni mehur11      
populacijsko farmakokinetično modeliranje    2   
ultracentrifugiranje  11    
ciprofloksacin 2      
farmakokinetika midazolama    2   
ravnotežna dializa  11    
neželeni učinki zdravil    11  
urotelij1   1   
program NONMEM    2   
akutni bronhiolotis    2   
farmakodinamika midazolama    2