Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Irena Mlinarič-Raščan

Ključna beseda20082009201020112012201320142015201620172018201920202021
kronična limfocitna levkemija       2 22   
apoptoza 1  32        
tiopurini   1 1    2   
tiopurin-S-metiltransferaza1  1      2   
levkemija     1   21   
limfomi    22        
receptor EP4 1  1  1  1   
statistična analiza    111       
celične kulture    1    11   
proteasom     11  1    
imunski sistem     1   1    
zdravilne učinkovine          2   
nevtrofilci    11        
zaviralci proteasoma     11       
tiopurin S-metiltransferaza     1  1     
polimorfizmi         11   
limfoblastoidne celične linije       1  1   
4-metilendioksimetamfetamina      2       
fluorescenčna mikroskopija      11      
Burkittov limfom     1 1      
monoklonska protitelesa       1  1   
biološki označevalci          1  1
farmakogenomika1         1   
metotreksat          1  1