Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Matej Sova

Ključna beseda20122013201420152016201720182019
sintezni postopki 1   121
Toll-u podobni receptorji 122    
sintezne spojine 1 31   
Parkinsonova bolezen     22 
zaviralci   1  21
sinteza spojin 11   2 
sinteze spojin  1  3  
biološki testi111     
zaviralci monoamin oksidaz     21 
Wittigova reakcija     12 
peptidoglikan   111  
nevrodegenerativne bolezni     3  
monoamin oksidaza      21
MurF    2   
odpornost bakterij   1 1  
Wittgova reakcija     2  
ligandi TLR7   2    
cimetna kislina  1 1   
protibakterijsko delovanje    2   
hidroksietilamini   2    
derivati kromeno[3   2    
4-d]imidazol-4-ona   2    
encimi Mur   11   
MurA    11  
propargilna skupina     11