Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Alenka Slavec Gomezel

Ključna beseda20142015201620172018201920202021
analiza 41625 3  
raziskave 51120    
Slovenija 31613 2  
podjetje12410   1
podjetništvo 156 1 1
kadri 156 1 1
trženje1 47 1  
primeri  35 2 1
vodenje 225    
poslovanje podjetja1233    
case study  53    
motiviranje 152    
management 134    
zakonodaja1132 1  
stres1121 2  
uspešnost poslovanja 133    
uporaba človeških zmogljivosti  41 2  
poslovni plani  14 1  
turizem  32 1  
storitve  14 1  
zadovoljstvo  22 2  
delovna uspešnost 131 1  
medosebni odnosi11 4    
financiranje   4 1 1
delovno mesto  22 1 1
okolje1122    
komuniciranje 112   1
tržna analiza  13 1  
družina1 22    
podjetnik  5     
pospeševanje  31 1  
blagovne znamke  22    
zaposlovanje 121    
tržne raziskave  13    
varstvo okolja  22    
nagrajevanje  31    
kariera  13    
trgovinsko podjetje 121    
družbena odgovornost  31    
plače  22    
družinsko podjetje 112    
etika1  3    
regulacija  13    
zdravje1 2  1  
konkurenca 1 2 1  
delo  21   1
strategija  12   1
oglas1  2    
poslovno komuniciranje  12    
teamsko delo  3     
oglaševanje1  2    
spremembe  12    
socialno podjetništvo  21    
potrošnik 1 1 1  
izboljšave1  2    
industrijsko podjetje  11 1  
usklajevanje   3    
nakup 12     
zadruge  12    
prodaja  3     
modeli   2   1
standardi  21    
konflikti1 11    
trajnostni razvoj  12    
mednarodne primerjave  11 1  
ekologija  21    
trg delovne sile 1 1    
študenti  11    
informacijska tehnologija 2      
spol1  1    
odpadni material  11    
logistika   2    
zavarovalstvo  11    
kultura podjetja11      
društva   2    
teorija  2     
šport   1 1  
inovativnost 1   1  
delovna razmerja  2     
sodelovanje  11    
reševanje problemov  2     
razvoj  2     
Internet 2      
občine  11    
lokalna samouprava  11    
trendi 11     
panoge dejavnosti  11    
kultura  11    
trg  11    
organizacija  11    
novi proizvodi  1  1  
socialne mreže   2    
pristojnost  11    
meritve  1  1  
vedenje potrošnikov  11    
efektivnost   2    
manager   2    
zavarovalni zavodi  11