Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Tone Hrastelj

Ključna beseda2002200320042005200620072008
Slovenija13211  
case study1 411 1
trženje1 2 1 1
mednarodno trženje  211 1
mednarodno poslovanje21  1  
elektronsko poslovanje112    
strategija 121   
strategija trženja1 2   1
informacijska tehnologija111    
industrijsko podjetje 12    
management1 1 1  
poslovanje podjetja 12    
trg1  1   
mednarodne primerjave11     
marketing mix 1 1   
mednarodno podjetje  1 1  
farmacevtska industrija 1 1   
podjetje  1 1  
modeli 1  1  
EU 11    
bančništvo 11    
telebanking 11