Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Draško Veselinovič

Ključna beseda200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
Slovenija73    31       
trg kapitala34    1  1    1
delnice141    1      1
vrednostni papirji3 11  1 1      
analiza22    21       
tveganje23    1  1     
banke11    13       
investicije13 1           
krize2      3       
finance 111  11       
trgovanje 11   1 1     1
borze21    1       1
tehnična analiza2 11           
bančništvo      13       
finančni trg 2 1    1      
vrednotenje1     111      
kapital11    1  1     
likvidnost21       1     
finančni sistemi       2 1     
donos12             
finančni instrumenti3              
zakonodaja11    1        
metode1  1  1        
primeri2      1       
podjetje21             
ZDA 2     1       
financiranje1     1        
zamenjava      2        
opcije 1    1        
obresti 1    1        
uspešnost poslovanja 1    1        
nafta1     1        
poslovanje podjetja 1    1        
indeksi11             
ekonomske teorije11             
vrednost 2             
panoge dejavnosti11             
raziskave2              
trg2              
varčevanje 2             
vzajemni skladi 2             
terminsko poslovanje11             
mednarodne primerjave11             
obrestna mera 1    1        
investicijski skladi 2             
management 11            
modeli1  1           
optimizacija   1    1      
izvedeni finančni instrumenti      2        
hipotekarni kredit       2       
struktura1      1       
privatizacija1      1       
kontrola 1       1     
obvladovanje tveganj      1  1     
portfolio 1            1
efektivnost      1       1
testiranje        1     1
upravljanje1        1     
ocene      11       
sistemi1       1      
bančno poslovanje1     1