Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Krešimir Puharič

Ključna beseda2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
mednarodne primerjave1111332        2
zakonodaja  3  221112     
EU 12111121      1
Slovenija 221 3   1     1
gospodarsko pravo    2211       2
avtorsko pravo111  3 1       1
pravni vidik  111212        
pogodbe  11121  1      
case study  2 1112        
ZDA 11  2         2
direktive ES 111111         
intelektualna lastnina111  1 1       1
primeri 1     1  1    2
ekonomski vidik1 11 1 1        
zavarovanje 1 11  2        
Makedonija 1  11         1
pravo 11 1  1        
konkurenca  1 1  1       1
delovno pravo  1111          
enotni trg   1   11       
prekrški  1    2        
tveganje 1  1  1        
podjetje    111         
terjatve    1  2        
lastništvo 1   1 1        
Velika Britanija     3          
spremembe  2  1          
mednarodno pravo    12          
konflikti  111           
zaščita 11            1
reševanje problemov  111           
patenti     1 1       1
pravo družb    11         1
bančni sistemi      11        
licince     1 1        
zaščita potrošnika  1    1        
bančništvo      11        
korporacije 11             
nadzor vodenja podjetja  1            1
management               2
razvoj   1 1          
kršitve   1           1
Internet  2             
upniki     11         
nepremičnine    1  1        
Nemčija    11          
hipoteke       2        
elektronsko poslovanje  2             
odškodninska odgovornost               2
upravljanje 1             1
sodstvo       1       1
predpisi11              
delničarji 1   1          
delodajalci  1       1     
odgovornost  1       1     
BIH 1   1          
delo   1      1     
Norveška    1          1
kazensko pravo    1          1
zakoni  1  1          
Švica     1         1
Hrvatska 1   1          
upravni odbor 1             1
pravice     2          
informacijski sistemi  2             
finančno pravo    1 1         
zaposlovanje  1  1          
zavarovalstvo   11           
financiranje 1       1      
Madžarska    2           
sporazumi  1       1