Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Maja Makovec Brenčič

Ključna beseda2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Slovenija258131081371013423 42111
trženje13310107129127321142112
analiza 227555871063314  12
poslovno komuniciranje 431153374  1 111 12
podjetje13 22384542 1 3    
zunanja trgovina1125727 433   1  1 
industrijsko podjetje 2555273421    1   
case study111461524311  11  1
izvoz123463614111       
raziskave   3112425531 2  12
poslovanje podjetja 3548242111        
konkurenca 3134233411 111    
blagovne znamke1  34 3422 1  11112
uspešnost poslovanja 1526142111        
šport    311323211 21  1
kultura 1111151 44 1    1 
trg11134121 2211   1  
okolje   11 62232   1  11
strategija trženja 1211142221 1 1    
mednarodno poslovanje  2233211211       
proizvodi 2 3223 22 1  1    
internacionalizacija  13  3 22211 1    
strategija  1234  2   1  111 
sponzorstvo    21 212211 1   1
prodaja 1 242111  1    1  
medkulturno delovanje  1 2131 24        
medorganizacijsko trženje   4 13 12  1      
financiranje  1 1 1 132 1 1    
pozicioniranje proizvoda 1 111 211  1  2   
storitve  22  1211 1   1   
cena 1 1122 3        1 
EU 1221112  1        
pogajanje 11 2111 12 1      
avtomobilska industrija  1 2 3111 1       
zadovoljstvo   21 223          
Kitajska    1 41 12   1    
mednarodne primerjave    31 2 11   1   1
tržne raziskave   12 3 31         
turizem   31 211  1       
tveganje  1221 2    1      
oglas  1 41 11          
modeli 111     2  1 2    
trgovinsko podjetje   1 31 12         
nakup    1  231        1
trendi 1111   1 1 1  1   
primeri 1211 1    1     1 
globalizacija11 231             
potrošnik   12  2111        
tržna analiza 1  1 311          
Rusija   1121  1  1      
mednarodno sodelovanje    1 31  2        
mednarodna trgovina     1 132         
informacijska tehnologija 112 1    1 1      
mednarodno trženje 2 1111     1      
konkurenčne prednosti 1  2 1  11    1   
tehnologija   1  2  1  1 1  1 
marketing mix1  3 21            
pospeševanje prodaje 11221             
razvoj 1 2  1 2          
politika  1 1  2    1    1 
elektronsko trženje  221 1            
Nemčija   13     1       1
Hrvatska   111  12         
lojalnost    1 121          
pohištvena industrija    2 11 1         
planiranje   1    11   1   1 
trgovina 1  1 2  1         
odnosi s strankami   2  1 11         
tekstilna industrija1  1  1 1       1  
informatika    1   1 1 1  1   
etika 1111   1          
management  1 1    11       1
Trimo  1   2       1    
kadri 1 1 1 1           
Indija 1    2     1      
preskrbovalne verige      112          
odnosi z javnostjo  1111             
zdravilišča   2   1   1       
ekologija 1      1  1      1
odločanje   1     1 1      1
elektronsko poslovanje 1 11 1            
mednarodne ekonomske integracije 12       1        
strojna industrija    1 2  1         
investicije  1     11    1    
segmentacija         11 1  1   
vzajemno trženje   1  2  1         
elektroindustrija   2     1    1    
Internet  12    1          
sodelovanje    1    1  1  1   
zakonodaja  1 1    1       1 
konkurenčnost   1 1  11         
direktno trženje 11 11             
licence 11     1          
jamstvo  1   11           
Italija    1 1 1          
ankete   1  1 1          
neposredne tuje investicije 2 1               
BIH  1 1  1           
Evropa 11     1          
poslovna morala 111               
organizacija    2 1            
Mercator     1   1 1       
gumarska industrija 2     1           
živilska industrija   1  11           
telekomunikacije 1 1     1         
knjigotrštvo   11   1          
prodaja na drobno      2  1         
oblikovanje cene   1  11           
poslovno okolje   2      1        
medorganizacijski sistemi   1  1 1          
image   1   11          
logistika    11  1          
športne igre    11    1        
religija      1  11        
Srbija 1 1     1         
Japonska      2  1         
kvaliteta   1   1   1       
recesije         11 1      
izobraževanje   1     1     1   
stroški  1    1      1    
franchising 11             1  
marketing povezav      1 1     1    
mreže  11          1    
projekti   1  1      1     
elektrotehnika 1  11             
Makedonija   1    1    1     
kovinska industrija  1 1 1            
ekonomski razvoj       1    1    1 
inovacije  11           1   
distribucija1    1     1       
disertacije        1  1       
predelovalna industrija     1  1          
vodenje projektov   1  1            
mednacionalni odnosi  1           1    
Domel         1    1    
trgovanje   1  1            
pravni vidik    1  1           
Kovinoplastika Lož    1 1            
nova ekonomija 1 1               
Republika Češka    1   1          
banke       11          
gospodarstvo      1        1   
avtomobili    1   1          
zunanje izvajanje dejavnosti    1   1          
farmacevtska industrija   1   1           
šolstvo         1     1   
lesna industrija    1   1          
karakteristike   1  1            
Kazahstan        1        1 
komuniciranje  1 1              
infrastruktura 1  1              
obvladovanje tveganj       2           
mrežno planiranje  11               
mednarodno podjetje    2              
kvalitativna analiza    2              
dogodek                 11
zabavna industrija    1  1           
spremembe 1     1           
navidezno nakupovanje      11           
Gorenje    11             
krediti      11           
zavarovalni zavodi  1     1          
zavarovalstvo  1     1          
islam  1      1         
multinacionalne družbe  11               
poslovni grozdi  1   1            
standardizacija     1  1          
informacijski sistemi 1      1          
dejavnost11                 
kemična industrija  1     1          
partnerstvo    1   1          
mednarodni ekonomski odnosi 2                 
svetovni trg     1 1           
komparacije 1            1    
intervjuji  1           1    
vrednotenje     1   1         
kontejnerji    1  1           
vedenje potrošnikov         1 1       
zgodovina      1  1         
zavarovanje  2                
gradbeništvo      2            
visoka tehnologija   1     1         
krize         1  1      
majhna podjetja          1 1      
ponudba        1 1        
finance 1          1      
kontrola      2            
čevljarstvo  2                
promocija 1 1               
varnost   1 1             
diplomacija        1   1      
sposobnosti    11             
vrednote  1       1        
uspeh      1       1    
Velika Britanija  1  1             
transport    1  1           
Alpina  2                
ekonomski vidik  1   1            
osebnost        1     1