Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Dušan Mramor

Ključna beseda200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
modeli 22  1511       1    
Slovenija 531  31             
analiza 12  12211      1  1 
podjetje131   3 1       1    
finance12 1 3          1 2  
delnice 41   1 1   1        
trg kapitala 31  21 1            
kapital 1 2  11 1  1        
tveganje131  2               
struktura 1 2   1 1  1        
raziskave 11   1  1      1  1 
Vzhodna Evropa 1   4      1        
investicije 212  1              
opcije 3   11              
gospodarske družbe12      11           
vrednostni papirji 2 1 1  1            
vrednotenje 2    2 1            
financiranje11 1  1         1    
donos 1 1  2     1        
Južna Evropa     4               
finančni trg 2   1      1        
stroški 111  1              
EU     1 1    1     1  
metode 31                  
majhna podjetja 1   11              
management 2       1           
delniške družbe 1      11           
bančni sistemi  1  2               
razvoj   1 2               
plačilni promet 11   1              
poslovanje podjetja 11     1            
lastništvo 2      1            
terjatve  1  1 1             
krediti1    1 1             
prevzemi podjetij 1    1 1            
efektivnost  1  1  1            
bančništvo  1  2               
finančno poslovanje 2   1               
poslovne finance 1   1          1    
krize 2              1    
borze 21                  
dejavnost 2                   
obveznice 11                  
privatizacija 1    1              
likvidnost 1    1              
premoženje 11                  
združitve podjetij 1    1              
finančni sistemi 11                  
trženje1 1                  
case study     1  1            
banke  1     1            
regulation                  1 1
pokojnine 11                  
mednarodne primerjave 11                  
ekonomske teorije 1     1             
investicijski skladi     11              
storitve     2               
pokojninsko zavarovanje 2                   
prestrukturiranje 1      1            
vedenjske finance   1 1               
nakup  1  1               
prodaja  1  1               
teorija   1 1               
nagrajevanje 2                   
varčevanje  1   1              
plačilni instrumenti  1  1               
trg 1    1              
primeri 11                  
pravni vidik 2                   
pokojninski skladi 2                   
cilj 2                   
ocene      2              
alternativna ekonomija   1    1            
vrednost     1  1            
kadri 1      1            
trendi 1      1