Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Miroslav Glas

Ključna beseda20012002200320042005200620072008
Slovenija5131686832
podjetje17763831
analiza45552532
case study2393464 
poslovanje podjetja24462412
raziskave16214212
podjetništvo2432242 
uspešnost poslovanja11351511
EU 323251 
razvoj 3431311
prevzemi podjetij1333 41 
združitve podjetij12142111
etika155    1
mednarodne primerjave14312   
ekonomski razvoj 142112 
konkurenca151  121
ZDA 35  3  
primeri 41 2 2 
trendi 2121111
zakonodaja 21122  
problematika15 1  1 
cena 3 3 11 
družinsko podjetje 11 231 
tehnologija 1211 12
okolje 2122 1 
avtomobilska industrija  21212 
farmacevtska industrija 21 21 1
državna pomoč 132  1 
globalizacija 11 311 
management113 11  
kadri13  2 1 
ekonomski vidik 111 211
industrijsko podjetje  32  11
trg 411   1
energetika  11 221
krize 121 1 1
stroški 22  2  
letalstvo  31 11 
gospodarstvo 11 2 1 
strateške povezave 1111  1
ekonomska rast  11111 
trgovina 1 3 1  
zdravila 2  11 1
majhna podjetja 1 121  
komparacije  112 1 
ocene   221  
trženje112   1 
poslovno okolje121 1   
varstvo okolja  1  211
poslovna morala 23     
financiranje1 1  12 
strategija 1 1 3  
novi proizvodi1 1  11 
produkcija    121 
živilska industrija1    111
pivovarstvo12 1    
izobraževanje112     
malo gospodarstvo 12 1   
plače 12 1   
predpisi 4      
politika   1111 
zdravstvo 2  1 1 
transport 12  1  
družbena odgovornost  11  11
letalska industrija  2  11 
kultura podjetja 3   1  
zgodovina  11 2  
nafta   1 12 
Italija  3  1  
regionalni razvoj 211    
manager 13     
letalski promet 111 1  
podjetnik11  11  
karakteristike  1111  
potniški promet  11 1  
inovativnost 1 1 1  
deregulacija 11  1  
kvaliteta 2   1  
projekti  2  1  
metodologija 3      
znanje   111  
modeli 1  11  
spremembe   12   
ankete 11 1   
Boeing  11  1 
svetovanje 11 1   
Pivovarna Union12      
proizvodi 2 1    
zunanja trgovina 2 1    
družina  1 1 1 
Mercator 1 1 1  
Hrvatska 11  1  
korupcija 2    1 
Srbija 1 1 1  
ekologija 11    1
industrija 111    
rastoče podjetje  111   
standardi 21     
študenti 12     
ekonomska politika  1 1 1 
visoko šolstvo  2   1 
srednja podjetja   111  
varnost 1  11  
delnice 21     
behaviorizem11   1  
multinacionalne družbe    111 
uvoz 2   1  
kmetijstvo  1 1   
človeški kapital    11  
Microsoft  1  1  
teorija  1  1  
izvajanje 1   1  
notranje podjetništvo 1   1  
korporacije  1  1  
informacije 1   1  
delniške družbe 1   1  
panoge dejavnosti  1  1  
prodaja   2    
poslovno sodelovanje 11     
razvojna strategija1 1     
pospeševanje 11     
Enron  2     
nagrade  2     
subvencije   2    
storitve  11    
strateško planiranje  2     
občine 11     
poslovno komuniciranje 11     
tveganje11      
zaščita 2      
finance 2      
carine 2      
izvoz 2      
gospodarske družbe 11     
jeklarska industrija 2      
poslovni proces  11    
poročila 1 1    
organizacija   11   
inovacije   11   
partnerstvo 1  1   
Nissan  1 1   
Renault  1 1   
prebivalstvo  1 1   
Velika Britanija  1 1   
poslovni grozdi  1 1   
svetovno gospodarstvo  1 1   
zunanje izvajanje dejavnosti 1  1   
informacijska tehnologija    11  
zaščita potrošnika  11    
stečaj  11    
ponudba   2    
uravnotežen razvoj   2    
biotehnologija  1 1   
makroekonomija   11   
Nemčija  1 1   
avtomobili   11   
cestni promet  1  1  
Daimlerchrysler    1 1 
država 1    1 
protekcionizem 1    1 
gumarska industrija  1  1  
žensko delo    1 1 
revščina 1    1 
lastništvo     11 
regulacija  1    1
bolezni 1   1  
internacionalizacija   1 1  
planiranje 1   1  
svetovni trg   1  1 
trgovinsko podjetje 1   1  
potrošnik   1   1
trgovanje 1    1 
naravno bogastvo      11
zdravje    1 1 
migracije     11 
šport     11 
ekonomičnost      11
socialna varnost    1 1 
Airbus  1   1 
računalništvo    11  
kontrola   1   1
Kitajska    11  
socialni vidik  1   1 
tekstilna industrija     2  
agrarna politika    1 1 
Francija   1  1