Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Nada Zupan

Ključna beseda2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
analiza16897123101311159685279109681
raziskave 7495616911129884195106651
kadri 6676448910943852166425 
Slovenija111711121254779441411634111
motiviranje 2466423410821431543323 
podjetje 32811132457521211241  2 
uporaba človeških zmogljivosti 22214 646444831443423 
case study 3367948462224231 41  
komuniciranje 823532 327322 9122121
vodenje 11314 16472153102 11  
management 4532321813224 71  11 
poslovanje podjetja 53273122322 115111 1 
znanje 22243 1413131 6331 2 
kariera 132121612 3141413 21 
zaposlovanje11411 325 222  342321 
delovna uspešnost 1  2    251 229524 2 
medosebni odnosi1522 4  4352  14 1  11
manager 3431311522122 6      
zadovoljstvo   1    141 131923411 
kultura podjetja  3127 1213211 7 1    
izobraževanje 51513 12321211 111   
delovno mesto11 3 311 211  25221211
primeri 4      111 212733 111
nagrajevanje 1  2211 13 1313112 3 
uspešnost poslovanja 23131 11212 214  1 1 
plače 123121 221 12 3 1211 
modeli 4221 12  11 1 6   2  
razvoj 3 121 41  21 13 1 21 
sposobnosti 21121  1 1 31 5111 2 
trg delovne sile 1111 22312221  3     
organizacija 2 244 12    1131  1  
industrijsko podjetje 12122 2214   111 1   
poslovno komuniciranje 31144  1 22   1 1    
nagrade 133    331 11 1  1 1 
zakonodaja1  1  2 222  1 22 11 1
delo 11111 1 1 1  121113  
izobrazba  1213 1   1 11 231   
mednarodne primerjave2 11 12112   1 2  11  
human resource management       2   1231211  11
planiranje 1  23 21  1   1   3  
personnel       2    322111  11
zdravstvo 1       111 131111 1 
človeški kapital 12122  122           
delovna razmerja1111     1     33  1 1
visoko šolstvo   211 21   1   121   
kultura    12  1  2   3  11 1
analysis       11   122 12  11
teorija    211112     22     
bančništvo 1 1  1  11 13  1 1   
informacijska tehnologija 1  2  11 3 1  1 1    
trendi 32111     1    1  1  
medkulturno delovanje  1 1   1 12   2  11 1
trženje   122  11   1 2  1   
projekti11 1 1  21     1   21 
trgovinsko podjetje  2  1 12 1  1 1 1    
psihologija 2 1 2  1    1 21     
ankete112 12 1    1   1     
poklici    11   112 1  11  1 
neverbalno komuniciranje 31 1 1   11   1 1    
pristojnost           1 1 4 111  
Internet 21     1 2 12        
javno podjetje 11  1 111 1   1 1    
sestanki 11 1 1  1 1   3      
uspeh 1   2     2   22     
kadrovska dejavnost  11 1111    1 1 1    
študenti  1111 21        11   
spol1  1 2 1   1 1 11     
pogajanje 1  1 1    2   3   1  
motivation       1   12121    1 
zdravje 1   1   1    11 21 1 
research       11    22 11   1
prodaja  1  3     1   11   11
strategija 1211   11         1  
metode 12 11  2    1        
vodenje projektov 1   2  11         21 
spremembe 1 113   1     1      
javni sektor         111 12   11  
odsotnost z dela  11     2    12 1    
banke 1 1  1  11 11  1     
osebnost 1 1       1 1 4      
stres 1      11    13 1    
EU11 1 1  121           
programi    211 1      1 2    
izboljšave 1        1  1 4   1  
mladina       11   1  1 1  2 
organizacijske strukture 2  31         1      
efektivnost   1   1211  1        
vrednote   112 2           1  
teamsko delo  11    12         2  
storitve 2 1 2  1  1          
trg dela                 3211 
brezposelnost        1   11  1111  
leadership        1  11111    1 
nadlegovanje na delovnem mestu     1  121          1
žensko delo   1 1 2   1 1        
satisfaction           12 1  1  1 
invalidi   1  2 11      1     
labour efficiency           1  1112    
informatika    1   112    1      
reševanje problemov   11    2      11    
učeča se organizacija 1 21  11             
družina       11  1  11 1    
meritve  1     1     12 1    
usposabljanje               2 21 1 
sodelovanje  1       1 1  2    1 
sistemi 1  111  1            
farmacevtska industrija    11  1 1    1      
bolezni  1      1    11 1    
izbira  2 1   1          1  
informacijski sistemi   111         1   1  
problematika 2 1    1          1  
čustvena inteligentnost  11 1       1 1      
odnosi s strankami     1    1    111    
zavarovalstvo 2  1   1      1      
diskriminacija 1   1     1   11     
etika    11       1 2      
letalski promet    11     1    1 1   
kontrola     1  1  1   1   1  
delovna sila 11 3                 
tipi   12   2             
enterprises            1  11    1
bančno poslovanje   1  1     1   1     
business efficiency             11 11    
Macedonia        1    1 11     
kvaliteta  1  1      1  1      
agencije 11        1    1     
bolnišnice             1 111    
inteligenca 111           1      
delodajalci       1 1 1     1    
majhna podjetja  1            1  1 1 
metodologija 2  11                
Bosnia and Herzegovina             21  1    
ekonomisti    11 11             
komparacije 1   1          1  1  
podjetništvo              111   1 
delovni čas   11    1         1  
BIH           1 21       
mentorstvo        1     12      
okolje    11  1           1 
komunikologija     1    1 1    1    
Indija       121            
ustvarjalnost    21  1             
communications           121        
konflikti        12       1    
Mercator  1    12             
odločanje    1 1 1   1         
zavarovalni zavodi 1  1          1      
fleksibilnost     1  1   1         
mednarodno podjetje    1   1   1         
Adria Airways    11     1          
obvladovanje znanja       11 1           
faze 3                    
pivovarstvo    1  1 1            
zgodovina     1         11     
gradbeništvo   1     1  1         
enakopravnost      1        11     
prestrukturiranje 1 1 1                
inovativnost    11  1             
vedenjske znanosti      1    1   1      
financiranje 1 1     1            
merila  11          1       
kadrovska politika 1  1  1              
socialni vidik             1 2      
ekonomski vidik             1 2      
svetovanje   1 1         1      
remuneration            2 1       
public sector             12       
blagovne znamke  11   1              
poslovni proces         1     2      
career       1     2        
odnosi z javnostjo    1 1  1            
regije       1     1 1      
multinacionalne družbe  1            2      
poslovna morala    111               
models       1   1 1        
medgeneracijske razlike                 1  2 
telekomunikacije        1     1     1 
usklajevanje              1  2    
banking             2  1     
staranje       1      1    1  
šolstvo         1 1      1   
training             1  2     
prosti čas                 111  
starost            1   1 1   
otroško varstvo       1         2    
delavci           1     11   
nakup    1      1         1
improvements             1 11     
družbena odgovornost     1       1      1 
migracije           11     1   
krize      1    1          
delovni pogoji                1  1  
Kitajska    1      1          
socialni kapital       1 1            
informacije         1 1          
Trimo          2           
ponudba1        1            
tekstilna industrija        1 1           
poslovni sistemi  1      1            
elektronsko poslovanje 1         1          
mreže         11           
pogajanja  1          1        
Central Bank of Bosnia and Herzegovina             2        
central banks             2        
Makedonija        1    1        
centralne banke             2        
tujci           1      1   
cases            1 1       
Simobil       1      1       
nepremičnine           1         1
international comparisons       1     1        
univerze    1             1   
mednarodno poslovanje          1 1         
prizes            2         
povpraševanje1        1            
business communication            11        
socialne mreže         1   1        
finance            11        
Pivovarna Laško       1    1         
industrial enterprises       11             
kodeksi    11                
produkcija    11                
ETI  1  1                
konkurenčnost  1  1                
prilagajanje   1 1                
oglas    11                
vizija   1 1                
diplomacija 1                   1
struktura 1   1                
delovno okolje 1 1                  
informacijska družba 2                    
predpisi 2                    
NLB 1 1                  
strojna industrija  11                  
tehnologija    2                 
ekonomske teorije 1  1                 
poslovno okolje     11               
kemična industrija  1    1              
pospeševanje                 1  1 
združitve podjetij        2             
prevzemi podjetij        2             
lojalnost         1          1 
Krka       11             
družinsko podjetje        11            
stroški 1       1            
internacionalizacija       11             
šport                  1 1 
social responsibility                 1   1
identiteta podjetja       2              
image     1 1              
prodaja na drobno                 1  1 
ZZZS 1     1              
odgovornost   1    1             
Steel Authority of India Limited       2              
Helios       1 1            
kadrovska funkcija        11            
občine     1         1      
hotelirstvo          1    1      
Republika Češka            1  1      
železniški transport     1           1    
ocene          1    1      
company performance              1 1     
turizem          1    1      
sales           1   1      
banks             1  1     
demografija       1        1     
religija     1          1     
korporacije  1            1      
Slovenske železnice        1        1    
Poljska            1  1      
pogodbe                2     
žensko vprašanje 1             1      
delo za določen čas            1   1     
job              11      
prodajalna                11    
certifikat       1         1