Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Borka Jerman-Blažič

Ključna beseda2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
informacijska tehnologija 74462144 24 1 5
Internet 54132232 24   2
elektronsko poslovanje 36251231  1   1
informatika  11232141 3 1 4
Slovenija 4314111  22   3
informacijski sistemi  321 2121   1 1
varnost 12 1 1111  11 2
analiza 1 22    1 2   2
elektronsko trženje 12 11 1  21    
standardi  11 1211    1 1
podjetje  1111 1  1    2
zaščita 1 2  1 1   11 1
telekomunikacije 12 3     1    1
trženje 2     12 21    
mednarodne primerjave 21111 1  1     
banke 11 2 1     1  1
razvoj11  21     1   1
case study  1111    11   1
modeli12 111         1
bančništvo 12 2       1   
trendi 11 1 12        
poslovno komuniciranje 2     12 1     
ocene 1 12 1    1    
bančno poslovanje 12 1 1        1
varstvo podatkov 1 1 31         
storitve 2  1     1    2
mreže 1  2          2
primeri 2    1        2
programi  12  1        1
komuniciranje 11     1  1    
ekonomski vidik1  11        1  
denarne kartice 11 1       1   
raziskave    2    1 1    
informacijska družba 1   11 1       
investicije    1    1   1 1
zakonodaja     2    1    1
poslovanje podjetja   11 1         
spremembe        1      2
EU    2     1     
goljufija            1  2
oglas 2   1          
komparacije    1     1    1
kriminal   1     1  1   
mobilna telefonija 11 1           
javna uprava    1      1   1
socialne mreže        1 11    
ponudba 1          1  1
virtualna organizacija    1  1        
potrošnik    1  1        
meritve     1    1     
metode      1 1       
elektronska pošta   1 1          
problematika 1 1            
kvaliteta 1 1            
programiranje1 1             
ekonomska propaganda 2              
uspešnost poslovanja 1  1           
tveganje  1 1           
gospodarski kriminal               2
trg 1  1           
tehnologija   11           
uporaba računalnikov   11           
pravni vidik   1  1         
elektronski podpis   1 1          
stroški             1 1
optimizacija       1   1    
software           1   1
reševanje problemov    1          1
predlogi     1         1
plačilni instrumenti 1         1    
bačništvo      1        1
testiranje    1      1    
efektivnost          11