Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Slavka Kavčič

Ključna beseda20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
računovodstvo32525252113262623148541151
Slovenija118914141412111210664 13 
računovodski izkazi 10141095814612221 2 
revizija3596710410742    2 
poslovanje podjetja199997753322   1 
standardi1812627427731   1 
podjetje1869653752321  21
case study13365997432  1 2 
analiza 9646 13743 11 21
kontrola 28356455311   4 
davki 1 22365115231  21
uspešnost poslovanja 365745322131  1 
zakonodaja 347 5531331  131
informacije17634 441321   2 
poročila 325477 321    1 
poslovni izid 125524 8311    1
notranja revizija21523318321    1 
vrednotenje133112432411   2 
javno podjetje 21231652121   1 
mednarodne primerjave 334134132 1  1  
davčni sistemi   1323561 11   1
spremembe 53 112134  11   
finančna poročila   41 256 21 1   
mednarodni standardi 213232 321 1  1 
razkritje 22322121 2    1 
sredstva14121123 1  1  1 
tveganje 1412 22212      
javne finance  11 5341 11     
javni sektor    227 2111   1 
storitve  31121241     1 
bilanca stanja 1552   2        
zavarovalstvo  31121111 1   3 
stroški 21222231        
plače 1  2 4231 1   1 
industrijsko podjetje 112112312     1 
investicije 311 123 11    2 
revizor3111 3 31      1 
zunanja revizija111423  2        
planiranje11321  2 11 1  1 
terjatve 1 13 3 3 1 1    
primeri13  11 12111   1 
kapital1134  11       1 
knjigovodstvo 22 1 2112     1 
modeli 6212  1         
kalkulacije 11221 31  1     
metode  121111 3  2    
kvaliteta1 211 32  1      
osnovna sredstva 33   4  1       
bančno poslovanje 111   14 111    
komparacije 32111 2   1     
amortizacija 12 1 412        
zaloge 1 2112 12  1    
controlling 2121   1 11   1 
EU    1411  1    2 
proračuni  11 2231        
zavarovalni zavodi  31 1 111 1   1 
bančništvo  11   13 111    
bilance   2  1 13 2     
razvoj  3111  11     1 
banke 1 11  12 111    
management12121  1     1   
financiranje 11122 1         
dobiček 1 22      11  1 
majhna podjetja 1111  112       
poslovne knjige  3 2  111       
stroškovno računovodstvo 21122           
obdavčenje    1 1 41  1    
gospodarske družbe11 3 11          
trg  1 11     1   3 
obračuni 2  11  3        
dejavnost 5     1   1     
organizacija   211  111      
družbena odgovornost  11111 2        
raziskave   1     32 1    
odločanje 231 1           
davek od dohodka      211  2     
zdravstvo    11 3   1     
zavodi 1  2 2 1        
informacijski sistemi 1    11 1   1 1 
problematika 2   1 12        
prihodek 1     22  1     
občine   112   11      
predpisi 41              
nagrade    1 31         
ocene 22    1         
kadri 1  2 1 1        
trgovinsko podjetje  22    1        
javna naročila    112   1      
notranja kontrola 11  2     1     
lokalna samouprava   1 1 1 11      
davčne olajšave    1 1 11 1     
Hrvatska  1 1 2    1     
nabava1  1  11  1      
komunalne dejavnosti   2    1 2      
informacijska tehnologija 1 1  21         
energetika    1 1  2     1 
zunanje izvajanje dejavnosti       12 1    1 
cena 1 1    11   1   
finance  1  1   2     1 
krize  1 2      11    
predračuni 1  21           
solventnost        1    1 2 
javni razpis   1 11   1      
javne službe 1 11     1      
etika 1    1 1 1      
regulacija   1 1  1      1 
združitve podjetij   2 1         1 
indeksi  21    1        
delovna uspešnost    1 1    2     
poslovna poročila     121         
ABC metoda  11 1 1         
računsko sodišče 1  12           
oblikovanje cene   1   12        
zdravstveni zavodi   1 11    1     
meritve1 1        2     
naloga 3     1         
zgodovina  1 11 1         
projekti       1111      
Avstrija   11 1 1        
obvladovanje tveganj       12      1 
konsolidirani računovodski izkazi       2 1     1 
konkurenca     1   12      
gradbeništvo       31        
strateške povezave   3 1           
uravnotežen razvoj 1 11            
pravna oseba      21         
dolgoročne rezervacije1 1            1 
indikatorji  111            
prispevki        12       
znanje   1   11        
elektronsko poslovanje      111        
finančna politika   1   11        
trendi  11    1        
poštena vrednost        11     1 
Elektro Ljubljana    1 1        1 
stroški dela    1    2       
revalorizacija  2   1          
knjigovodske listine  1 1   1        
kodeksi 1      11       
varstvo okolja 11     1        
nadzorni odbor11 1             
prenosna cena     1  2        
motiviranje      3          
davek na dodano vrednost 1  1   1        
poslovne enote 12              
Italija 1 1  1          
Nemčija   2        1    
ekologija 11     1        
uporabniki 1      1  1     
faze 2   1           
odhodek 1     1   1     
ZDA 2 1             
stečaj    21           
boniteta1   1   1        
infrastruktura 1      1 1      
lastništvo  11      1      
evidenca 1 1      1      
neprofitne organizacije    1 1 1        
prevzemi podjetij 1 2             
odličnost 1  1 1          
Velika Britanija  11    1        
krediti 1    11         
Gorenje   1 1           
davek od dobička    11           
zavarovanje     1  1        
varnost      11         
valuta     11          
ekonomičnost 1    1          
poslovni sistemi  1   1          
cilj 1    1          
podjetnik 1     1         
software 1 1             
uporaba računalnikov 1 1             
javna uprava    1 1          
ponudba      2          
denar   1  1          
nepremičnine    1 1          
regije1     1          
izboljšave 1     1         
budžetiranje     1 1         
bančni sistemi   1        1    
vodstveno računovodstvo  11             
pravilniki  1    1         
pripojitve podjetij   1 1           
poslovni proces 1      1        
obveznosti 1    1          
gospodarski kriminal     11          
komparacija  11             
finančni instrumenti  1   1          
teorija     11          
plačilni promet 1  1            
kreditna sposobnost  1     1        
proizvodi    11           
reševanje problemov    11           
karakteristike    11           
denarni tokovi       1 1       
kmetijstvo     1    1      
odgovornost  1            1 
pohištvena industrija         2       
ciljno obračunavanje stroškov   1 1           
asimetrične informacije        1 1      
dolgovi1 1              
trženje 2               
Talum       11        
izvajalci 2               
primerjave 2               
električna energija               2 
Francija   1          1  
sodelovanje1    1           
mednarodno poslovanje  1  1           
zasebno podjetje        1 1      
izvedeni finančni instrumenti  1  1           
produkcija  1       1      
izvajanje 2               
zadruge    11           
društva      1 1        
finančno poslovanje    2            
podjetništvo 1         1     
manager  1 1            
prodaja na drobno   1 1           
Kolpa 11              
organizacijske strukture  1 1            
tarife    2            
likvidnost   1           1 
napake     2           
letalski promet             1 1 
konsolidacija       1 1       
visoko šolstvo       1 1       
Univerza v Ljubljani        11