Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Matej Lahovnik

Ključna beseda2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Slovenija26108262 41 12  61  
analiza256213325  112 5311
poslovanje podjetja1473162 2   13 6 1 
uspešnost poslovanja147313312    2 5 1 
podjetje 554 6  2  121 511 
case study 12513  21  1  2   
strategija  21 1  21 2 3 31  
prevzemi podjetij 161111  1  1   21 
industrijsko podjetje2 43  2 1   11 1   
združitve podjetij 15  11 1   1   11 
financiranje1212 3  1    1     
management1  3   111 1 1 1   
razvoj 221 1  1   1  1   
zakonodaja  24  1  1  1      
tehnologija  41 1  1      1   
konkurenca 221         1 1   
okolje      1    1 1 4   
kadri1112 1  1          
strateške povezave  2   1     2   1  
gospodarske družbe  23 1             
strateški management  1  1     111 1   
upravljanje   1   11      1  1
raziskave  1     1   11  1  
modeli1111 1             
živilska industrija      1 1   11  1  
storitve 111 1         1   
lastništvo     1  1      11  
sredstva11 1         1     
primeri   1 1     1     1 
organizacijske strukture 111         1     
managerski odkup  11    1      1   
avtomobilska industrija  1    1   1 1     
enterprises             1 12  
manager1  1     1     1   
analysis             1 12  
investicije  11 2             
delnice  11     1      1  
EU  1  1       1  1  
prestrukturiranje    11         1   
delniške družbe   2              1
planiranje   1    1  1       
recikliranje       1     1 1   
farmacevtska industrija  11        1      
gradbeništvo 1      1      1   
vodenje1       1      1   
znanje  1          1 1   
produkcija1 1            1   
panoge dejavnosti  1         1  1   
organizacija   1 1     1       
nadzorni odbor  12               
problematika11 1               
ekologija  11         1     
research             1 11  
mednarodne primerjave  1     11         
pivovarstvo 11                
proizvodi 1 1               
business efficiency             2     
company performance             2     
upravni odbor   2               
banke      1        1   
zavarovalstvo        1       1  
sposobnosti             1 1   
odločanje  1          1     
kovinska industrija1  1               
nabava1 1                
informacijska tehnologija 1 1               
konkurenčnost 1           1     
portfolio             2     
nakup  11               
energetika 11                
kapital1    1             
Balmer Lawrie             2     
računovodstvo1       1          
diverzifikacija     1       1     
Indija             2     
India             2     
kemična industrija 11                
dejavnost 2                 
Istrabenz   1 1             
vrednost  1   1            
metode   11              
tveganje 1 1               
dobiček1      1           
varstvo okolja  11               
delničarji   1            1  
obramba  1      1         
motiviranje     1   1         
delovna uspešnost         1      1  
bančništvo      1 1          
entrepreneurship               11  
prodaja2                  
Mlinotest      1  1         
osebnost               11  
indeksi1       1          
lokalna skupnost        1   1      
vrednotenje   1           1   
raziskovalna dejavnost 11                
Fructal 1          1      
internacionalizacija           1   1   
pristojnost               1  1
trg     1         1   
predelovalna industrija 1           1     
neprofitne organizacije    1   1          
kvaliteta             1    1
Lek  11