Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Mitja Kovač

Ključna beseda20102011201220132014201520162017201820192020
Slovenija14153653721
zakonodaja1263 37461 
analiza12  3555532
mednarodne primerjave1213 2322 1
EU 21   23222
raziskave    1423111
ekonomski vidik11 1 11 13 
direktive ES  2   123  
primeri   2    51 
avtorsko pravo1     5 11 
intelektualna lastnina1     5 11 
pogodbe2221     1 
turizem  1111211  
zaščita1  1 13  1 
podjetje   1 13 11 
zaposlovanje 1   2 2 2 
zaščita potrošnika 121 11    
trg delovne sile 1 1 211   
pravni vidik11 1 11  1 
plače     111 21
zgodovina     2 112 
patenti1     2 11 
ZDA  11    111
sankcije 1 1  1 1 1
trendi 1     11 2
gospodarski kriminal  1   2 1 1
stroški 111  1  1 
spremembe 1    21 1 
trg       13  
davki      112  
uspešnost poslovanja   11 1  1 
blagovne znamke      3 1  
politika  11     11
organizacija   1  3    
gospodarsko pravo 1    2 1  
case study   1  3    
javna naročila1    11 1  
korupcija  1   111  
standardi  1 1  1   
investicije  1   11   
obdavčenje     111   
kontrola    1 1  1 
zdravstvo11   1     
brezposelnost     21    
goljufija 1 1   1   
obveznosti1 1 1      
cena   1  11   
efektivnost 1     11  
ekonomski razvoj     2   1 
etika  2  1     
potovanja   1  11   
sodišča 1 11      
projekti1      2   
poslovanje podjetja   1  1  1 
storitve  11   1   
informacije  1  1 1   
trg kapitala  1   11   
Nemčija     11   1
informatika      1   2
pravo      1 1 1
odpadni material        21 
kazensko pravo 1    1   1
okolje 1      11 
razvoj 1 1      1
informacijska tehnologija   1  1   1
mednarodno pravo      1 1  
odgovornost  11       
sporazumi      1 1  
strategija  1     1  
bančno poslovanje  1 1      
partnerstvo      1 1  
banke  1 1      
bančništvo  1 1      
poslovna morala  2        
meritve  1 1      
javne finance1    1     
registracija      1 1  
živilska industrija     1  1  
pravna oseba      1 1  
kultura  1   1    
javni sektor      1 1  
investicijski skladi  1   1    
reforme 1   1     
pogodbeno pravo  11       
mladina     1    1
izvršba 1  1      
turistični proizvod      11   
diskriminacija   1   1   
študenti      11   
gradbeništvo1   1      
Velika Britanija      11   
neposredne tuje investicije       2   
visoko šolstvo 1  1      
terjatve 1  1      
delovna razmerja      11   
management    1   1  
prehrana     1  1  
davčni sistemi      11   
računovodstvo 1      1  
izboljšave      1 1  
pravo družb      1 1  
lastništvo    1   1  
Kitajska  11       
podjetništvo     1  1  
konkurenca     1  1  
nočitve   1    1  
javni razpis     11    
problematika     11    
regionalni razvoj 1       1 
kultura podjetja      1  1 
demografija       1 1 
pranje denarja        1 1
človekove pravice   1     1 
Španija      1  1 
avtorstvo      1  1 
prispevki      1  1 
varstvo podatkov      1  1 
ekonomija blaginje     1   1 
tveganje2          
delodajalci      1  1 
delovno pravo         2 
kadri         2 
pristojnost 1    1    
konflikti      1  1 
finance    1   1  
economic aspect     1   1 
research     1   1 
pogajanje  1   1    
trgovina   1    1