Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Franci Steinman

Ključna beseda200620072008200920102011201220132014201520162017
gradbeništvo422 163892152
UNI51244 267212 
diplomska dela512445271 1 
VKI1 1331 4517 
diplomska naloga        6211 
hidravlično modeliranje11     32 3 
hidravlika1 31 1 11   
poplave  1 12   12 
VOI       3 13 
vodovodni sistem2       112 
magistrska dela 11  1    21
HS2 12      1 
hidravlični model1     1 1 3 
GIS1 1    11 2 
disertacije  1   1 2 11
HEC-RAS  11   2  1 
LIDAR   1   11 1 
obnovljivi viri energije    21    1 
hidrotehnika     2 2    
vodna bilanca     1 1  1 
mala hidroelektrarna    12      
načrt upravljanja voda     1 1  1 
poplavni scenariji     1 2    
Šmartno ob Paki1       1 1 
prostorski podatki1 2         
odprti vodotoki1 11        
sonaravni ukrepi        1 2 
vodne izgube        1 2 
raba vode     1 1  1 
poplavna nevarnost    1     2 
vodna direktiva       1  1 
požarna varnost1        1  
vodni tok       11   
fizični hidravlični model          11
vodooskrbni sistem 1      1   
hudourniki 11         
pretočni koeficient      1   1 
vodarstvo         11 
cevovodno omrežje       1  1 
makrokalibracija 1        1 
večkriterijska analiza    11      
ekološko sprejemljivi pretok    11      
hydrant network1      1    
operativni načrt ZiR ob poplavah     1 1    
UN       2    
načrti zaščite in reševanja ob poplavah     1 1    
merilna negotovost1      1    
hidrantno omrežje1      1    
avtocesta1       1   
padavinska voda1       1   
grajeno okolje          11
hudournik  1  1      
pitna voda        11  
cevovodni sistemi        1 1 
HEC-GeoRAS1 1         
umerjanje        1 1 
bočni preliv      1   1 
odvodnjavanje1         1 
HEC-HMS    1     1